Powołanie Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1961.39.182

Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 1961 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 maja 1961 r.
w sprawie powołania Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje na wniosek Prezesa Rady Ministrów następujących członków Rady Ministrów:
Wiceprezes Rady Ministrów: Stefan Ignar,

Wiceprezes Rady Ministrów: Piotr Jaroszewicz,

Wiceprezes Rady Ministrów: Zenon Nowak,

Wiceprezes Rady Ministrów: Eugeniusz Szyr,

Wiceprezes Rady Ministrów: Julian Tokarski,

Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów: Stefan Jędrychowski,

Minister Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlanych: Marian Olewiński,

Minister Finansów: Jerzy Albrecht,

Minister Gospodarki Komunalnej: Stanisław Sroka,

Minister Górnictwa i Energetyki: Jan Mitręga,

Minister Handlu Wewnętrznego: Mieczysław Lesz,

Minister Handlu Zagranicznego: Witold Trąmpczyński,

Minister Komunikacji: Józef Popielas,

Minister Kultury i Sztuki: Tadeusz Galiński,

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: Roman Gesing,

Minister Łączności: Zygmunt Moskwa,

Minister Obrony Narodowej: Gen. Broni Marian Spychalski,

Minister Oświaty: Wacław Tułodziecki,

Minister Przemysłu Chemicznego: Antoni Radliński,

Minister Przemysłu Ciężkiego: Franciszek Waniołka,

Minister Przemysłu Lekkiego: Eugeniusz Stawiński,

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: Feliks Pisula,

Minister Rolnictwa: Mieczysław Jagielski,

Minister Spraw Wewnętrznych: Władysław Wicha,

Minister Spraw Zagranicznych: Adam Rapacki,

Minister Sprawiedliwości: Marian Rybicki,

Minister Szkolnictwa Wyższego: Henryk Golański,

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: Jerzy Sztachelski,

Minister Żeglugi: Stanisław Darski,

Przewodniczący Komitetu Budownictwa,

Urbanistyki i Architektury: Stefan Pietrusiewicz,

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: Aleksander Burski,

Przewodniczący Komitetu do Spraw Techniki: Dionizy Smoleński.