Monitor Polski

M.P.1982.10.67

| Akt nienormatywny
Wersja od: 6 kwietnia 1982 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 marca 1982 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje obywatela posła Jana Szczepańskiego na przewodniczącego Rady Społeczno-Gospodarczej przy Sejmie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.