Monitor Polski

M.P.2017.1060

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 listopada 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 listopada 2017 r. nr 1131.15.2017
o powołaniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 161 w związku z art. 147 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Pana Piotra Tadeusza GLIŃSKIEGO, Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na urząd Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego.