Powołanie przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Monitor Polski

M.P.1991.13.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 kwietnia 1991 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 marca 1991 r.
w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o utworzeniu Komitetu Badań Naukowych, powołuje
Witolda KARCZEWSKIEGO

na stanowisko przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych.