Monitor Polski

M.P.2019.361

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 kwietnia 2019 r.
w sprawie powołania Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 i 1669) oraz art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, powołuje Jana NOWAKA na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.