Monitor Polski

M.P.2016.959

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 września 2016 r.
w sprawie powołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, 827 i 1198, z 2015 r. poz. 1069, 1893 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 542, 903 i 904) oraz art. 28a ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcina CICHEGO.