Monitor Polski

M.P.2016.1237

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 grudnia 2016 r.
o powołaniu Prezesa Trybunału Konstytucyjnego

nr 1131.25.2016

Na podstawie art. 194 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję z dniem 21 grudnia 2016 r. Panią Julię Annę PRZYŁĘBSKĄ na stanowisko Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.