Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.2021.881

Akt indywidualny
Wersja od: 24 września 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 1131.12.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 2 września 2021 r.
o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

nr 1131.12.2021

Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r. poz. 154 i 611) z dniem 2 września 2021 r. powołuję Pana Piotra PRUSINOWSKIEGO na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.