Powołanie Prezesa Sądu Najwyższego.

Monitor Polski

M.P.2019.242

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 marca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 lutego 2019 r.
o powołaniu Prezesa Sądu Najwyższego

nr 1131.2.2019

Na podstawie art. 15 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5, 650, 771, 847, 848, 1045, 1443 i 2507 oraz z 2019 r. poz. 125) z dniem 26 lutego 2019 r. powołuję Panią Joannę Bożenę LEMAŃSKĄ na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.