Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2015.1090

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 listopada 2015 r.
o powołaniu Prezesa Rady Ministrów

Na podstawie art. 154 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. powołuję Panią Beatę Marię SZYDŁO na urząd Prezesa Rady Ministrów.