Powołanie Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1961.39.181

Akt indywidualny
Wersja od: 23 maja 1961 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 15 maja 1961 r.
w sprawie powołania Prezesa Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej powołuje Obywatela Józefa Cyrankiewicza na stanowisko Prezesa Rady Ministrów i powierza mu przedstawienie wniosków co do składu Rady Ministrów.