Monitor Polski

M.P.2016.565

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 czerwca 2016 r.
w sprawie powołania Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 227 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2013 r. poz. 908 i 1036 oraz z 2015 r. poz. 855 i 1513) oraz art. 27 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje na stanowisko Prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama GLAPIŃSKIEGO.