Powołanie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Monitor Polski

M.P.1971.34.218

Akt indywidualny
Wersja od: 30 czerwca 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 czerwca 1971 r.
w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 28c ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Mieczysława Moczara na stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.