Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Monitor Polski

M.P.2016.271

Akt indywidualny
Wersja od: 22 marca 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2016 r.
o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

nr 1131.3.2016

Na podstawie art. 185 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. z dniem 17 lutego 2016 r. powołuję Pana Marka Aureliusza ZIRKA-SADOWSKIEGO na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na sześcioletnią kadencję.