Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. - M.P.2004.23.397 - OpenLEX

Powołanie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Monitor Polski

M.P.2004.23.397

Akt indywidualny
Wersja od: 27 maja 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 maja 2004 r.
o powołaniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

Na podstawie art. 185 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) z dniem 22 maja 2004 r. powołuję Pana Janusza TRZCIŃSKIEGO na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, na sześcioletnią kadencję.