Monitor Polski

M.P.2015.911

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 października 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-41 do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W LEGNICY

1.Stanisław Rączkowski- sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Komisarz Wyborczy w Legnicy
2.Ewa Teresa Szymańska-Habzda- sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
3.Jadwiga Maria Jakubowska- sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w stanie spoczynku
4.Marek Poddębniak- sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy
5.Włodzimierz Przysłupski- sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy
6.Bartłomiej Jerzy Treter- sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy
7.Jacek Martka- sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
8.Konrad Kamil Wytrykowski- sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
9.Marian Woźny- sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WAŁBRZYCHU

1.Maciej Henryk Ejsmont- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu
2.Sebastian Kowalski- sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
3.Anna Małgorzata Zaręba- sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
4.Iwona Jolanta Szwedo- sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
5.Hanna Izabela Płonka- sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
6.Ewa Anna Muzyka- sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
7.Dariusz Maciej Pająk- sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA WE WROCŁAWIU

1.Wacława Macińska- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Komisarz Wyborczy we Wrocławiu
2.Elżbieta Kunecka- sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
3.Irena Helena Giernatowska- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
4.Dorota Bożena Stawicka-Moryc- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
5.Robert Kuczyński- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
6.Piotr Włodzimierz Jarmundowicz- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
7.Maciej Andrzej Skórniak- sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
8.Miłosz Grzegorz Chwalibóg- sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
9.Łukasz Franckiewicz- sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
10.Sebastian Mariusz Spałek- sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu
11.Anna Agnieszka Garncarz- sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BYDGOSZCZY

1.Andrzej Siuchniński- sędzia Sądu Najwyższego Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy
2.Mirosław Andrzej Kędzierski- sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
3.Ireneusz Tadeusz Płowaś- sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
4.Stefan Pietrzak- sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
5.Tomasz Adamski s. Jana- sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
6.Igor Dominik Zgoliński- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
7.Ewa Maria Gatz-Rubelowska- sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
8.Ryszard Owczarzak- sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu
9.Sylwia Ewa Suska-Obidowska- sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W TORUNIU

1.Andrzej Aleksander Walenta- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu Komisarz Wyborczy w Toruniu
2.Rafał Józef Sadowski- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
3.Włodzimierz Krzysztof Jasiński- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
4.Wojciech Włodzimierz Modrzyński- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
5.Piotr Rafał Szadkowski- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
6.Marek Paweł Lewandowski- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
7.Grzegorz Waloch- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
8.Zbigniew Adam Lewczyk- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
9.Marek Janusz Biczyk- sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu
10.Andrzej Kurzych- sędzia Sądu Rejonowego w Toruniu
11.Jakub Wąwoźny- sędzia Sądu Rejonowego w Chełmnie

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W LUBLINIE

1.Magdalena Danuta Kuczyńska- sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Komisarz Wyborczy w Lublinie
2.Barbara du Château- sędzia Sądu Apelacyjnego w Lublinie
3.Beata Ewa Błotnik- sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
4.Andrzej Mikołajewski- sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
5.Wiesław Zdzisław Pastuszak- sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
6.Wojciech Marek Wolski- sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie
7.Robert Zbigniew Wasiewicz- sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
8.Artur Orłowski- sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W CHEŁMIE

1.Piotr Sławomir Jakubiec- sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie Komisarz Wyborczy w Chełmie
2.Teresa Renata Bodys- sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu
3.Waldemar Bańka- sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej
4.Anna Górna- sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
5.Ewelina Izabela Lewczuk-Zembrzycka- sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
6.Mirosław Dominik Janiuk- sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
7.Leszek Ignacy Breś- sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie
8.Ewa Lisowiec- sędzia Sądu Rejonowego we Włodawie
9.Ewa Szafraniuk- sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W ZIELONEJ GÓRZE

1.Bogumił Hoszowski- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze
2.Bogusław Adam Łój- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
3.Zbigniew Sławomir Skowron- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
4.Rafał Skrzypczak- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
5.Zbigniew Woźniak- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
6.Joanna Monika Klimek-Zielińska- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
7.Arkadiusz Piotr Opala- sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze
8.Grzegorz Bujewicz- sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze
9.Roman Andrzej Andrzejewski- sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
10.Roman Jan Makowski- sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim
11.Zbigniew Piątek- sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W ŁODZI

1.Tomasz Szabelski- sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi Komisarz Wyborczy w Łodzi
2.Krzysztof Depczyński- sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
3.Joanna Beata Walentkiewicz-Witkowska- sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
4.Krystyna Golinowska- sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
5.Dariusz Limiera- sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi
6.Elżbieta Ewa Jaworska- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
7.Marzena Elżbieta Kluba- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
8.Katarzyna Anna Kamińska-Krawczyk- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
9.Izydor Rekść- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku
10.Marta Bożena Witoszyńska- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi
11.Jan Kłosowski- sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.Arkadiusz Zygmunt Lisiecki- sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim
2.Paweł Wojciech Hochman- sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowic Trybunalskim
3.Wojciech Stanisław Rychliński- sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim
4.Zdzisław Zygmunt Kaczmarek- sędzia Sądu Rejonowego w Bełchatowie
5.Mariusz Maciej Kubiczek- sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim
6.Krzysztof Marek Lasota- sędzia Sądu Rejonowego w Opocznie
7.Adam Leszek Piotrowski- sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku
8.Krzysztof Jan Mąkolski- sędzia Sądu Rejonowego w Żyrardowie w stanie spoczynku
9.Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek- sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W SIERADZU

1.Barbara Maria Bojakowska- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu Komisarz Wyborczy w Sieradzu
2.Janusz Adamski- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
3.Małgorzata Chojnowska- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
4.Sławomir Górny- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
5.Przemysław Artur Majkowski- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
6.Marek Piotr Masłowski- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
7.Antoni Lucjan Smus- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
8.Dorota Irena Załęska- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu
9.Dagmara Marta Kos- sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KRAKOWIE I WŁAŚCIWA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 12 I DLA OKRĘGU WYBORCZEGO DO SENATU RP NR 30

1.Paweł Kazimierz Styrna- sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
2.Teresa Antonina Wałek- sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie
3.Marcin Jakub Hałgas- sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach
4.Rafał Ziętek- sędzia Sądu Rejonowego w Olkuszu
5.Lidia Ewa Pęciak- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
6.Katarzyna Anna Cielarska- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
7.Barbara Krystyna Kursa- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
8.Przemysław Grzegorz Wypych- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KRAKOWIE II WŁAŚCIWA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 13 I DLA OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RP NR 31, 32 I 33

1.Teresa Anna Rak- sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie Komisarz Wyborczy w Krakowie
2.Barbara Czesława Pankiewicz- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
3.Paweł Jerzy Wicherek- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
4.Rafał Jacek Lisak- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
5.Maciej Sylwester Czajka- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
6.Marek Kazimierz Żelechowski- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
7.Grzegorz Leszek Dyrga- sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
8.Joanna Czernecka- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
9.Anna Sikora-Ciba- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
10.Anna Kruszewska- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie
11.Marcin Sylwester Gawron- sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie

ZAŁĄCZNIK Nr  14

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W NOWYM SĄCZU

1.Tadeusz Piesowicz- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu
2.Tomasz Białka- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
3.Paweł Andrzej Gnutek- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
4.Anna Halina Pater- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
5.Bogdan Piotr Kijak- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
6.Cezary Jerzy Wieczorek- sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
7.Paweł Kulig- sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej

ZAŁĄCZNIK Nr  15

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W TARNOWIE

1.Jacek Janusz Satko- sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie Komisarz Wyborczy w Tarnowie
2.Marek Michał Syrek- sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
3.Piotr Krzysztof Wicherek- sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
4.Daniel Paweł Panocha- sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
5.Jakub Artur Lęcznar- sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
6.Krzysztof Czochara- sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej
7.Sławomir Zabłocki- sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
8.Jaromierz Maciej Sobusiak- sędzia Sądu Rejonowego w Brzesku

ZAŁĄCZNIK Nr  16

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W PŁOCKU

1.Małgorzata Michalska- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku Komisarz Wyborczy w Płocku
2.Halina Mieszkowicz- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
3.Jarosław Przybyliński- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
4.Radosław Tomasz Jeznach- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
5.Janina Jankowska- sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
6.Małgorzata Zdanowicz- sędzia Sądu Rejonowego w Płocku
7.Włodzimierz Stanisław Ogłodziński- sędzia Sądu Rejonowego w Gostyninie
8.Dariusz Eugeniusz Kudelski- sędzia Sądu Rejonowego w Sierpcu
9.Andrzej Kuba- sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

ZAŁĄCZNIK Nr  17

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W RADOMIU

1.Grzegorz Jacek Wojtowicz- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu Komisarz Wyborczy w Radomiu
2.Stanisław Piotr Jaźwiński- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
3.Adam Bernard Kawczyński- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
4.Jarosław Adam Łuczaj- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
5.Stanisław Dominik Olchowy- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
6.Adam Piechota- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
7.Anna Małgorzata Szymczak- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
8.Renata Agnieszka Król- sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu
9.Alicja Teresa Dąbrowska- sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu
10.Marek Gralec- sędzia Sądu Rejonowego w Grójcu
11.Paweł Jan Oziębło- sędzia Sądu Rejonowego w Radomiu

ZAŁĄCZNIK Nr  18

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W SIEDLCACH

1.Mirosław Onisko- sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Komisarz Wyborczy w Siedlcach
2.Joanna Kraśnik-Mazurek- sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
3.Karol Paweł Troć- sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach
4.Agnieszka Tomasiewicz-Celińska- sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach
5.Marta Elżbieta Truszkowska- sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce
6.Tomasz Lucjan Deptuła- sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce

ZAŁĄCZNIK Nr  19

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE I WŁAŚCIWA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 19 I DLA OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RP NR 42, 43, 44, 45

1.Dorota Jadwiga Tyrała- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Komisarz Wyborczy w Warszawie
2.Rafał Sebastian Wagner- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
3.Aneta Łazarska- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie
4.Monika Honorata Tkaczyk-Turek- sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
5.Beata Anna Taradajczyk- sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
6.Anna Barbara Piebiak- sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
7.Łukasz Konrad Piebiak- sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie
8.Renata Kargol- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
9.Tomasz Niewiadomski- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
10.Tamara Majdalani- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie
11.Ewa Trybulska-Skoczelas- sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie w stanie spoczynku

ZAŁĄCZNIK Nr  20

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W WARSZAWIE II WŁAŚCIWA DLA OKRĘGU WYBORCZEGO DO SEJMU RP NR 20 I DLA OKRĘGÓW WYBORCZYCH DO SENATU RP NR 40 I 41

1.Maciej Jan Schulz- sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
2.Remigiusz Paweł Pawłowski- sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
3.Mariusz Belowski- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
4.Artur Grajewski- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
5.Tomasz Morycz- sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
6.Jacek Paweł Modras- sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim
7.Dariusz Ciulkiewicz- sędzia Sądu Rejonowego w Otwocku
8.Hanna Eliza Ambroziewicz- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie w stanie spoczynku
9.Rafał Jarosław Zgliński- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie
10.Katarzyna Marszałek- sędzia Sądu Rejonowego w Wołominie
11.Iwona Arleta Podsiadła- sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

ZAŁĄCZNIK Nr  21

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W OPOLU

1.Jarosław Mariusz Benedyk- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu Komisarz Wyborczy w Opolu I
2.Paweł Mehl- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
3.Ryszard Stanisław Janowski- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
4.Marek Jerzy Bujak- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
5.Ryszard Antoni Drzewiecki- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
6.Piotr Walenty Kaczmarek- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
7.Katarzyna Anna Faff- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu
8.Tomasz Piotr Mikołajczyk- sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

ZAŁĄCZNIK Nr  22

  1 OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KROŚNIE

1.Arkadiusz Andrzej Trojanowski- sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie Komisarz Wyborczy w Krośnie
2.Marek Mieczysław Byliński- sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu
3.Janusz Maciej Szarek- sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
4.Mariusz Wojciech Hanus- sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie
5.Tomasz Marczuk- sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie
6.Paweł Jerzy Gonet- sędzia Sądu Rejonowego w Krośnie
7.Maria Jolanta Gawłowska- sędzia Sądu Rejonowego w Jaśle
8.Sylwia Anna Szajna- sędzia Sądu Rejonowego w Brzozowie
9.Wioletta Staszczak- sędzia Sądu Rejonowego w Lesku
10.Andrzej Stanisław Wachowski- sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu
11.Mariusz Andrzej Fołta- sędzia Sądu Rejonowego w Przeworsku

ZAŁĄCZNIK Nr  23

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W RZESZOWIE

1.Tomasz Smoleń- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, Komisarz Wyborczy w Rzeszowie
2.Anna Maria Harmata- sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
3.Anna Maria Walus-Rząsa- sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie
4.Tomasz Krzysztof Mucha- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
5.Łukasz Lech Palacz- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
6.Grzegorz Pliś- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
7.Andrzej Szydło- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
8.Witold Bartosz Olech- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
9.Wojciech Franciszek Dudek- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
10.Lesław Zawada- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie
11.Alicja Kuroń- sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

ZAŁĄCZNIK Nr  24

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BIAŁYMSTOKU

1.Bogdan Ryszard Baszkiewicz- sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku Komisarz Wyborczy w Białymstoku
2.Szczęsny Tomasz Szymański- sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku
3.Anna Gutowska- sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
4.Małgorzata Guszcz-Niewiadomska- sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
5.Grażyna Dorota Redos-Kryńska- sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
6.Emilia Podgajecka-Cilulko- sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
7.Aleksandra Jamróz- sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku
8.Jacek Stypułkowski- sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim
9.Daniel Czech- sędzia Sądu Rejonowego w Sokółce

ZAŁĄCZNIK Nr  25

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GDAŃSKU

1.Irma Jadwiga Kul- sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Komisarz Wyborczy w Gdańsku
2.Mariusz Pasternak- sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
3.Danuta Agnieszka Blank- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
4.Wiesława Celestyna Breza-Kłos- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
5.Agnieszka Gieral-Siewielec- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
6.Marzena Maria Gancarz- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
7.Karolina Agata Kondracka- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
8.Julia Kuciel- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
9.Beata Winnicka-Pyrgiel- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK Nr  26

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GDYNI

1.Rafał Krzysztof Terlecki- sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
2.Wojciech Bądź- sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
3.Beata Maria Czabotar-Magulska- sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie
4.Marek Tomasz Rafałko- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
5.Marek Jasiński- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku
6.Teresa Skrzypkowska- sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
7.Justyna Supińska- sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
8.Łukasz Dominik Zioła- sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni
9.Marek Mikołaj Jankowski- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
10.Sylwia Barbara Sawicka- sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku
11.Bożena Elżbieta Bocian- sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

ZAŁĄCZNIK Nr  27

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W BIELSKU-BIAŁEJ

1.Elżbieta Libera-Niesporek- sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej
2.Miłosz Józef Borowski- sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
3.Grażyna Suszyńska- sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
4.Krzysztof Adam Pabiś- sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
5.Mariusz Henryk Grążawski- sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
6.Wiesław Władysław Płonka- sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu
7.Piotr Jacek Stanclik- sędzia Sądu Rejonowego w Cieszynie

ZAŁĄCZNIK Nr  28

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W CZĘSTOCHOWIE

1.Tomasz Bernard Pidzik- sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Komisarz Wyborczy w Częstochowie
2.Robert Jarosław Grygiel- sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
3.Jolanta Elżbieta Janas- sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
4.Sławomir Witold Brzózka- sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
5.Dominik Mikołaj Bogacz- sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
6.Marlena Anita Kluk- sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie
7.Anita Maria Głowacka-Janik- sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

ZAŁĄCZNIK Nr  29

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W GLIWICACH

1.Ewa Gertruda Trzeja-Wagner- sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
2.Aleksandra Anna Będkowska- sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
3.Aleksandra Monika Michalska- sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
4.Katarzyna Góralczyk- sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
5.Patryk Wojciech Wydziałkiewicz- sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach
6.Marcin Władysław Gałka- sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach
7.Magdalena Maria Sikorska- sędzia Sądu Rejonowego w Zabrzu
8.Bartosz Piotr Mainka- sędzia Sądu Rejonowego w Zabrzu

ZAŁĄCZNIK Nr  30

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W RYBNIKU

1.Elżbieta Maria Gawlik- sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach
2.Krzysztof Kasica- sędzia Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju
3.Krzysztof Fojcik- sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku
4.Agnieszka Iwona Bierza- sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku
5.Michał Franciszek Kleeberg- sędzia Sądu Rejonowego w Rybniku
6.Ewa Elżbieta Langer- sędzia Sądu Rejonowego w Raciborzu
7.Monika Julianna Zielińska- sędzia Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim
8.Joanna Elżbieta Dzierżawa-Ignacek- sędzia Sądu Rejonowego w Żorach

ZAŁĄCZNIK Nr  31

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KATOWICACH

1.Barbara Grażyna Suchowska- sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach Komisarz Wyborczy w Katowicach
2.Łukasz Grzegorz Kołek- sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu
3.Leszek Krystian Nasiadko- sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu
4.Jolanta Gabriela Solawa- sędzia Sądu Rejonowego w Chorzowie
5.Mariusz Wojciech Witkowski- sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
6.Łukasz Paweł Ciszewski- sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
7.Artur Kot- sędzia Sądu Rejonowego w Pszczynie
8.Daniel Marek Krawiec- sędzia Sądu Rejonowego w Tychach

ZAŁĄCZNIK Nr  32

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W SOSNOWCU

1.Mieczysław Brzdąk- sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach
2.Ewa Bożena Majcher- sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie
3.Paweł Antoni Wysocki- sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie
4.Grzegorz Piotr Jamróz- sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie
5.Andrzej Lucjan Obcowski- sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach
6.Monika Joanna Dolińska-Ficek- sędzia Sądu Rejonowego w Mysłowicach
7.Adam Aleksander Mainka-Pawłowski- sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich
8.Rafał Cebula- sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich

ZAŁĄCZNIK Nr  33

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KIELCACH

1.Bożena Teresa Fabrycy- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach Komisarz Wyborczy w Kielcach I
2.Mirosław Franciszek Gajek- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
3.Anna Irena Żak- sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
4.Jan Klocek- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
5.Antoni Franciszek Sobota- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
6.Artur Grzegorz Adamiec- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach
7.Grzegorz Maciej Dętka- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
8.Janusz Tadeusz Wasieczko- sędzia Sądu Rejonowego w Sandomierzu
9.Grażyna Irena Cieloch- sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach
10.Ewa Maria Rojek- sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

ZAŁĄCZNIK Nr  34

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W ELBLĄGU

1.Krzysztof Tadeusz Nowaczyński- sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu Komisarz Wyborczy w Elblągu
2.Michał Grzegorz Bober- sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
3.Alicja Irena Romanowska- sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
4.Mirosław Dionizy Waiss- sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu
5.Rafał Marcin Matysiak- sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

ZAŁĄCZNIK Nr  35

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W OLSZTYNIE

1.Rafał Malarski- sędzia Sądu Najwyższego Komisarz Wyborczy w Olsztynie
2.Jolanta Barbara Biernat-Kalinowska- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
3.Anna Małgorzata Górczyńska- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
4.Waldemar Jan Pałka- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
5.Zofia Maria Rutkowska- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
6.Maria Elżbieta Matyja- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie w stanie spoczynku
7.Beata Irena Kurowska- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie
8.Tomasz Andrzej Madej- sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
9.Katarzyna Zabuska- sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

ZAŁĄCZNIK Nr  36

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KALISZU

1.Wojciech Kazimierz Vogt- sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Komisarz Wyborczy w Kaliszu
2.Przemysław Andrzej Strach- sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
3.Janusz Marek Roszewski- sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
4.Barbara Maria Mokras- sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
5.Marian Raszewski- sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
6.Anna Zofia Krysicka- sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu
7.Dariusz Sylwester Swieżyński- sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu
8.Ireneusz Kawęcki- sędzia Sądu Rejonowego w Pleszewie
9.Jacek Marian Małolepszy- sędzia Sądu Rejonowego w Kępnie w stanie spoczynku

ZAŁĄCZNIK Nr  37

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KONINIE

1.Karol Tomasz Skocki- sędzia Sądu Okręgowego w Koninie Komisarz Wyborczy w Koninie
2.Jolanta Tembłowska- sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
3.Małgorzata Krzyżak- sędzia Sądu Okręgowego w Koninie
4.Andrzej Antoni Szaszkowski- sędzia Sądu Rejonowego w Koninie
5.Alina Stępień-Milukow- sędzia Sądu Rejonowego w Koninie
6.Edmund Bartela- sędzia Sądu Rejonowego w Kole
7.Barbara Sowińska- sędzia Sądu Rejonowego w Turku
8.Witold Józef Matysiak- sędzia Sądu Rejonowego w Turku
9.Ewa Wanda Ciszewska- sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy
10.Maria Krystyna Czarnecka- sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy
11.Marek Bolesław Jałoszyński- sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy

ZAŁĄCZNIK Nr  38

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W PILE

1.Anna Elżbieta Kulczewska-Garcia- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu Komisarz Wyborczy w Pile
2.Maria Jolanta Trzebna- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu w stanie spoczynku
3.Jerzy Czesław Baszak- sędzia Sądu Rejonowego w Pile
4.Agnieszka Dębek-Brelik- sędzia Sądu Rejonowego w Pile
5.Dariusz Krzysztof Małecki- sędzia Sądu Rejonowego w Pile
6.Jerzy Wiewiórka- sędzia Sądu Rejonowego w Pile
7.Monika Marta Szawłowska-Andrzejczak- sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży
8.Tomasz Sebastian Wałczuk- sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie

ZAŁĄCZNIK Nr  39

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W POZNANIU

1.Henryk Komisarski- sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu Komisarz Wyborczy w Poznaniu
2.Mariusz Tomaszewski- sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
3.Grzegorz Bolesław Nowak- sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
4.Mieczysław Małecki- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
5.Piotr Jerzy Majchrzak- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
6.Ryszard Stanisław Marchwicki- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
7.Urszula Maria Jabłońska-Maciaszczyk- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
8.Mariusz Mirosław Sygrela- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
9.Marcin Adam Radwan- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
10.Maciej Rozpędowski- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu
11.Piotr Michalski- sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

ZAŁĄCZNIK Nr  40

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KOSZALINIE

1.Marek Mazur- sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie Komisarz Wyborczy w Koszalinie
2.Mariusz Jacek Dańczyszyn- sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
3.Robert Kucharski- sędzia Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim
4.Maria Anna Majewska-Jurys- sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie w stanie spoczynku
5.Marcin Adam Mazur- sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie
6.Anna Monika Rutecka-Jankowska- sędzia Sądu Rejonowego w Białogardzie
7.Marcin Adam Zieliński- sędzia Sądu Rejonowego w Szczecinku
8.Przemysław Żmuda- sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie
9.Grzegorz Rudy- sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

ZAŁĄCZNIK Nr  41

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W SZCZECINIE

1.Jacek Krzysztof Szreder- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie Komisarz Wyborczy w Szczecinie
2.Władysława Helena Motak- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
3.Marzenna Maria Ernest- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
4.Grzegorz Kasicki- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
5.Anna Stasiewicz-Kokotowska- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
6.Robert Bury- sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
7.Rafał Jan Lila- sędzia Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
8.Piotr Mariusz Brodniak- sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
1 Załącznik nr 22 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 5 października 2015 r. (M.P.2015.1004) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 5 października 2015 r.