Monitor Polski

M.P.2015.332

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 9 marca 2015 r.
w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. powołuje się okręgowe komisje wyborcze, w skład których wchodzą sędziowie wymienieni w załącznikach nr 1-51 do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 WE WROCŁAWIU

1. Wacława Macińska - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu,

Komisarz Wyborczy we Wrocławiu

2. Maciej Andrzej Skórniak - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

3. Dorota Bożena Stawicka-Moryc - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

4. Ewa Małgorzata Karwacka - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

5. Ewa Aneta Kłak-Dybka - sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu

6. Sebastian Mariusz Spałek - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

7. Miłosz Grzegorz Chwalibóg - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

8. Paweł Pomianowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 W JELENIEJ GÓRZE

1. Ewa Szymańska-Habzda - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,

Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze

2. Maria Jolanta Lechowska - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

3. Liliana Jolanta Gambal - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

4. Jadwiga Maria Jakubowska - sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

w stanie spoczynku

5. Ryszard Sułtanowski - sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

ZAŁĄCZNIK Nr  3

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 W LEGNICY

1. Stanisław Rączkowski - sędzia Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,

Komisarz Wyborczy w Legnicy

2. Aleksander Andrzej Żurakowski - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

3. Marek Poddębniak - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

4. Włodzimierz Przysłupski - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

5. Bartłomiej Jerzy Treter - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

6. Witold Wojtyło - sędzia Sądu Okręgowego w Legnicy

7. Marian Woźny - sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  4

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 4 W WAŁBRZYCHU

1. Maciej Henryk Ejsmont - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu,

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

2. Sebastian Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

3. Marcin Przemysław Drabik - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

4. Anna Małgorzata Zaręba - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

5. Iwona Jolanta Szwedo - sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

6. Dariusz Maciej Pająk - sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy

ZAŁĄCZNIK Nr  5

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 5 W BYDGOSZCZY

1. Andrzej Siuchniński - sędzia Sądu Najwyższego,

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

2. Mirosław Andrzej Kędzierski - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

3. Ireneusz Tadeusz Płowaś - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

4. Małgorzata Maria Lessnau-Sieradzka - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

5. Stefan Pietrzak - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

6. Anna Warakomska - sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

7. Ryszard Owczarzak - sędzia Sądu Rejonowego w Inowrocławiu

8. Igor Dominik Zgoliński - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

ZAŁĄCZNIK Nr  6

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 6 W TORUNIU

1. Andrzej Aleksander Walenta - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu,

Komisarz Wyborczy w Toruniu

2. Włodzimierz Jasiński - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

3. Wojciech Włodzimierz Modrzyński - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

4. Rafał Józef Sadowski - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

5. Piotr Rafał Szadkowski - sędzia Sądu Okręgowego w Toruniu

ZAŁĄCZNIK Nr  7

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 7 WE WŁOCŁAWKU

1. Jolanta Eugenia Górska - sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku,

Komisarz Wyborczy we Włocławku

2. Katarzyna Maria Mazurek - sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku

3. Jolanta Maria Tomala - sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku

w stanie spoczynku

4. Aneta Marzena Sudomir-Koc - sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku

5. Maria Jolanta Pronobis - sędzia Sądu Okręgowego we Włocławku

w stanie spoczynku

ZAŁĄCZNIK Nr  8

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 8 W LUBLINIE

1. Magdalena Danuta Kuczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

Komisarz Wyborczy w Lublinie

2. Beata Ewa Błotnik - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

3. Przemysław Marceli Grochowski - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

4. Jerzy Krzysztof Rodzik - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

5. Anna Kazimiera Samulak - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie

6. Grzegorz Kister - sędzia Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie

z siedzibą w Świdniku

ZAŁĄCZNIK Nr  9

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 9 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1. Waldemar Bańka - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej,

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej

2. Małgorzata Makarska - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

3. Wojciech Ostrowski - sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

4. Katarzyna Maria Kełpińska-Piwowarczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Łukowie

5. Jolanta Latoch - sędzia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim

ZAŁĄCZNIK Nr  10

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 10 W CHEŁMIE

1. Piotr Sławomir Jakubiec - sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie,

Komisarz Wyborczy w Chełmie

2. Leszek Ignacy Breś - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

3. Anna Górna - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

4. Ewelina Izabela Lewczuk-Zembrzycka - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

5. Maria Krystyna Piłat - sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie

ZAŁĄCZNIK Nr  11

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 11 W ZAMOŚCIU

1. Teresa Renata Bodys - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu,

Komisarz Wyborczy w Zamościu

2. Krzysztof Lesław Kusz - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

3. Ewa Szafraniuk - sędzia Sądu Okręgowego w Zamościu

4. Jolanta Joanna Baran - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu

5. Lidia Barbara Bizior - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu

6. Sylwia Żukowska - sędzia Sądu Rejonowego w Zamościu

ZAŁĄCZNIK Nr  12

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 12 W ZIELONEJ GÓRZE

1. Bogumił Hoszowski - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze,

Komisarz Wyborczy w Zielonej Górze

2. Bogusław Adam Łój - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

3. Zbigniew Sławomir Skowron - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

4. Rafał Skrzypczak - sędzia Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

5. Tomasz Artur Holeniewski - sędzia Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

ZAŁĄCZNIK Nr  13

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 13 W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

1. Zbigniew Piątek - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim,

Komisarz Wyborczy w Gorzowie Wielkopolskim

2. Dariusz Robert Rystał - sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

3. Roman Andrzej Andrzejewski - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

4. Alina Stefania Czubieniak - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

5. Roman Jan Makowski - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

6. Robert Artur Mokrzecki - sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim

7. Łukasz Adam Gawdziński - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

8. Andrzej Jacek Krzyżowski - sędzia Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim

ZAŁĄCZNIK Nr  14

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 14 W ŁODZI

1. Tomasz Szabelski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi,

Komisarz Wyborczy w Łodzi

2. Krzysztof Depczyński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

3. Joanna Beata Walentkiewicz-Witkowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

4. Krystyna Golinowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi

5. Elżbieta Ewa Jaworska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

6. Marzena Elżbieta Kluba - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

7. Katarzyna Anna Kamińska-Krawczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

8. Dariusz Limiera - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

9. Izydor Rekść - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

w stanie spoczynku

10. Marta Bożena Witoszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

11. Jan Kłosowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

ZAŁĄCZNIK Nr  15

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 15 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1. Arkadiusz Zygmunt Lisiecki - sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,

Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim

2. Paweł Wojciech Hochman - sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

3. Mariusz Maciej Kubiczek - sędzia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

4. Adam Leszek Piotrowski - sędzia Sądu Rejonowego w Radomsku

5. Wojciech Rychliński - sędzia Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

ZAŁĄCZNIK Nr  16

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 16 W SIERADZU

1. Barbara Maria Bojakowska - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu,

Komisarz Wyborczy w Sieradzu

2. Janusz Adamski - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

3. Dorota Irena Załęska - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

4. Marek Piotr Masłowski - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

5. Sławomir Górny - sędzia Sądu Okręgowego w Sieradzu

ZAŁĄCZNIK Nr  17

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 17 W SKIERNIEWICACH

1. Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi,

Komisarz Wyborczy w Skierniewicach

2. Zbigniew Radosław Mierzejewski - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

3. Adam Kmieciak - sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi

4. Maria Blanka Korowajska - sędzia Sądu Rejonowego w Kutnie

5. Elżbieta Chondzyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Łowiczu

ZAŁĄCZNIK Nr  18

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 18 W KRAKOWIE

1. Teresa Anna Rak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie,

Komisarz Wyborczy w Krakowie

2. Izabella Elżbieta Stawicka - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

3. Cezary Stanisław Czech-Śmiałkowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

4. Paweł Jerzy Wicherek - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie

5. Aleksander Piotr Przysiężniak - sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

6. Jarosław Tyrpa - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

7. Marcin Jakub Hałgas - sędzia Sądu Rejonowego w Myślenicach

8. Kamil Przemysław Grzesik - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

9. Paweł Kazimierz Styrna - sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce

10. Rafał Jacek Lisak - sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie

11. Tomasz Przemysław Szymański - sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie

ZAŁĄCZNIK Nr  19

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 19 W NOWYM SĄCZU

1. Tadeusz Piesowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu,

Komisarz Wyborczy w Nowym Sączu

2. Paweł Gnutek - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

3. Anna Halina Pater - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

4. Bogdan Kijak - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

5. Cezary Jerzy Wieczorek - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

6. Tomasz Białka - sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

7. Dominik Skoczeń - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

8. Paweł Kulig - sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej

ZAŁĄCZNIK Nr  20

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 20 W TARNOWIE

1. Jacek Janusz Satko - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie,

Komisarz Wyborczy w Tarnowie

2. Marek Michał Syrek - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie

3. Piotr Krzysztof Wicherek - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

4. Daniel Paweł Panocha - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie

5. Krzysztof Czochara - sędzia Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej

ZAŁĄCZNIK Nr  21

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 21 W WARSZAWIE

1. Dorota Jadwiga Tyrała - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Komisarz Wyborczy w Warszawie

2. Marta Joanna Bujko - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

3. Piotr Dominik Gąciarek - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

4. Artur Grajewski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

5. Renata Kargol - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

6. Elżbieta Daniela Lutomierska-Rusek - sędzia Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

w stanie spoczynku

7. Adam Wojciech Malinowski - sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

8. Walenty Rusek - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

w stanie spoczynku

9. Krzysztof Paweł Stępniewski - sędzia Sądu Rejonowego w Legionowie

10. Maciej Jan Schulz - sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

11. Rafał Sebastian Wagner - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie

ZAŁĄCZNIK Nr  22

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 22 W CIECHANOWIE

1. Andrzej Kuba - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

Komisarz Wyborczy w Ciechanowie

2. Kazimierz Domżalski - sędzia Sądu Rejonowego w Mławie

3. Lidia Maria Kopczyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie

4. Małgorzata Radosława Malinowska-Paczyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Ciechanowie

5. Józef Pilitowski - sędzia Sądu Rejonowego w Płońsku

ZAŁĄCZNIK Nr  23

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 23 W OSTROŁĘCE

1. Marta Elżbieta Truszkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce,

Komisarz Wyborczy w Ostrołęce

2. Tomasz Lucjan Deptuła - sędzia Sądu Okręgowego w Ostrołęce

3. Artur Kowalski - sędzia Sądu Rejonowego w Wyszkowie

4. Waldemar Ustaszewski - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce

5. Monika Brygida Strzyżewska - sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce

ZAŁĄCZNIK Nr  24

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 24 W PŁOCKU

1. Małgorzata Michalska - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku,

Komisarz Wyborczy w Płocku

2. Halina Mieszkowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

3. Jarosław Przybyliński - sędzia Sądu Okręgowego w Płocku

4. Małgorzata Zdanowicz - sędzia Sądu Rejonowego w Płocku

5. Włodzimierz Stanisław Ogłodziński - sędzia Sądu Rejonowego w Gostyninie

ZAŁĄCZNIK Nr  25

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 25 W RADOMIU

1. Grzegorz Jacek Wójtowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu,

Komisarz Wyborczy w Radomiu

2. Stanisław Piotr Jaźwiński - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

3. Adam Bernard Kawczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

4. Adam Piechota - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

5. Anna Małgorzata Szymczak - sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu

ZAŁĄCZNIK Nr  26

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 26 W SIEDLCACH

1. Mirosław Onisko - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach,

Komisarz Wyborczy w Siedlcach

2. Joanna Kraśnik-Mazurek - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

3. Mirosław Wojciech Leszczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach

4. Michał Przeworski - sędzia Sądu Rejonowego w Garwolinie

5. Andrzej Marek Okbiński - sędzia Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim

6. Agnieszka Tomasiewicz-Celińska - sędzia Sądu Rejonowego w Siedlcach

ZAŁĄCZNIK Nr  27

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 27 W OPOLU

1. Jarosław Mariusz Benedyk - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu,

Komisarz Wyborczy w Opolu I

2. Paweł Mehl - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

3. Ryszard Stanisław Janowski - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

4. Ryszard Antoni Drzewiecki - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

5. Katarzyna Anna Faff - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

6. Tomasz Piotr Mikołajczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

7. Marek Jerzy Bujak - sędzia Sądu Okręgowego w Opolu

ZAŁĄCZNIK Nr  28

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 28 W RZESZOWIE

1. Tomasz Smoleń - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie,

Komisarz Wyborczy w Rzeszowie

2. Piotr Dariusz Popek - sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie

3. Witold Bartosz Olech - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

4. Łukasz Lech Palacz - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

5. Grzegorz Pliś - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie

ZAŁĄCZNIK Nr  29

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 29 W KROŚNIE

1. Arkadiusz Andrzej Trojanowski - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie,

Komisarz Wyborczy w Krośnie

2. Wiesław Janusz Ruszała - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

3. Janusz Maciej Szarek - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

4. Tomasz Antoni Mikuś - sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie

5. Mariusz Wojciech Hanus - sędzia Sądu Rejonowego w Sanoku

ZAŁĄCZNIK Nr  30

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 30 W PRZEMYŚLU

1. Marek Mieczysław Byliński - sędzia Sądu Okręgowego w Przemyślu,

Komisarz Wyborczy w Przemyślu

2. Mariusz Andrzej Fołta - sędzia Sądu Rejonowego w Przeworsku

3. Janusz Ryszard Kazienko - sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu

4. Krzysztof Tryksza - sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu

5. Andrzej Stanisław Wachowski - sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu

ZAŁĄCZNIK Nr  31

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 31 W TARNOBRZEGU

1. Katarzyna Lucyna Bryś-Dywan - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu,

Komisarz Wyborczy w Tarnobrzegu

2. Alina Bożena Basińska - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

3. Wojciech Adam Paluch - sędzia Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu

4. Robert Edward Stącel - sędzia Sądu Rejonowego w Mielcu

5. Marek Wójcik - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

6. Stanisław Zych - sędzia Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

ZAŁĄCZNIK Nr  32

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 32 W BIAŁYMSTOKU

1. Bogdan Ryszard Łaszkiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

Komisarz Wyborczy w Białymstoku

2. Małgorzata Anna Dziemianowicz - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

3. Izabela Marzanna Komarzewska - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

4. Beata Brysiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

5. Sławomir Cilulko - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku

ZAŁĄCZNIK Nr  33

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 33 W ŁOMŻY

1. Jan Leszczewski - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży,

Komisarz Wyborczy w Łomży

2. Sławomir Bagiński - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

3. Wiesława Kozikowska - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

4. Włodzimierz Wójcicki - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

5. Janusz Wyszyński - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży

ZAŁĄCZNIK Nr  34

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 34 W SUWAŁKACH

1. Danuta Zdzisława Poniatowska - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach,

Komisarz Wyborczy w Suwałkach

2. Grażyna Zielińska - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

3. Mirosław Krzysztof Derda - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

4. Jacek Sowul - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

5. Tomasz Uściłko - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach

6. Maciej Henryk Romotowski - sędzia Sądu Rejonowego w Suwałkach

ZAŁĄCZNIK Nr  35

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 35 W GDAŃSKU

1. Irma Jadwiga Kul - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,

Komisarz Wyborczy w Gdańsku

2. Magdalena Ewa Kiedrowicz-Kopeć - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

3. Julia Kuciel - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

4. Wiesława Celestyna Breza-Kłos - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

5. Maciej Piotr Klonowski - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

6. Sylwia Barbara Sawicka - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

7. Jacek Tomasz Werengowski - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK Nr  36

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 36 W GDAŃSKU

1. Alicja Zofia Bogucka - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

2. Marek Mikołaj Jankowski - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

3. Beata Winnicka-Pyrgiel - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

4. Zofia Szlendak-Karwowska - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

5. Marek Jasiński - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

6. Joanna Alicja Magnuszewska - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

7. Danuta Agnieszka Blank - sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK Nr  37

  1 OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 37 W GDYNI

1. Rafał Krzysztof Terlecki - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

2. Teresa Skrzypkowska - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

3. Łukasz Dominik Zioła - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

4. Grzegorz Mariusz Kubanek - sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni

5. Beata Maria Czabotar-Magulska - sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie

6. Grzegorz Stanisław Rachel - sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie

7. Wojciech Bądz - sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK Nr  38

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 38 W SŁUPSKU

1. Jolanta Sudoł - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku,

Komisarz Wyborczy w Słupsku

2. Andrzej Roman Jastrzębski - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

3. Dariusz Mirosław Dumanowski - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

4. Małgorzata Gracjana Banaś - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

5. Beata Janina Kopania - sędzia Sądu Okręgowego w Słupsku

6. Aleksandra Agnieszka Fons - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

7. Iwona Izabela Brywczyńska-Narkun - sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku

ZAŁĄCZNIK Nr  39

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 39 W KATOWICACH

1. Barbara Grażyna Suchowska - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

Komisarz Wyborczy w Katowicach

2. Mieczysław Brzdąk - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

3. Elżbieta Maria Gawlik - sędzia Sądu Okręgowego w Gliwicach

4. Magdalena Maria Łuczyńska - sędzia Sądu Rejonowego w Będzinie

5. Leszek Krystian Nasiadko - sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu

6. Łukasz Grzegorz Kołek - sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu

7. Grzegorz Piotr Jamróz - sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie

8. Andrzej Lucjan Obcowski - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

9. Mariusz Wojciech Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach

10. Elżbieta Mruk - sędzia Sądu Okręgowego w Katowicach

ZAŁĄCZNIK Nr  40

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 40 W BIELSKU-BIAŁEJ

1. Elżbieta Libera-Niesporek - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej

2. Miłosz Józef Borowski - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

3. Grażyna Suszyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej

4. Krzysztof Pabiś - sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej

5. Wiesław Władysław Płonka - sędzia Sądu Rejonowego w Żywcu

ZAŁĄCZNIK Nr  41

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 41 W CZĘSTOCHOWIE

1. Tomasz Bernard Pidzik - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

Komisarz Wyborczy w Częstochowie

2. Robert Jarosław Grygiel - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

3. Sławomir Witold Brzózka - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

4. Krystyna Maria Mieszkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

5. Jolanta Elżbieta Janas - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

6. Marta Juszczyk - sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie

ZAŁĄCZNIK Nr  42

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 42 W KIELCACH

1. Bożena Teresa Fabrycy - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach,

Komisarz Wyborczy w Kielcach I

2. Artur Grzegorz Adamiec - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

3. Mirosław Franciszek Gajek - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

4. Renata Danuta Broda - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

5. Grzegorz Maciej Dętka - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

6. Jan Klocek - sędzia Sądu Okręgowego w Kielcach

ZAŁĄCZNIK Nr  43

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 43 W OLSZTYNIE

1. Rafał Malarski - sędzia Sądu Najwyższego,

Komisarz Wyborczy w Olsztynie

2. Jolanta Barbara Biernat-Kalinowska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

3. Anna Małgorzata Górczyńska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

4. Waldemar Jan Pałka - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

5. Zofia Maria Rutkowska - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

6. Lidia Donata Molenda - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

w stanie spoczynku

7. Maria Elżbieta Matyja - sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie

w stanie spoczynku

8. Katarzyna Zabuska - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

9. Rafał Iwo Kubicki - sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

ZAŁĄCZNIK Nr  44

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 44 W ELBLĄGU

1. Krzysztof Tadeusz Nowaczyński - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu,

Komisarz Wyborczy w Elblągu

2. Alicja Irena Romanowska - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

3. Mirosław Dionizy Waiss - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

4. Rafał Marcin Matysiak - sędzia Sądu Okręgowego w Elblągu

5. Michał Grzegorz Bober - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

ZAŁĄCZNIK Nr  45

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 45 W POZNANIU

1. Henryk Komisarski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

Komisarz Wyborczy w Poznaniu

2. Mariusz Tomaszewski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

3. Grzegorz Bolesław Nowak - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu

4. Mieczysław Małecki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

5. Piotr Jerzy Majchrzak - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

6. Ryszard Stanisław Marchwicki - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

7. Urszula Maria Jabłońska-Maciaszczyk - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

8. Mariusz Mirosław Sygrela - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

9. Marcin Adam Radwan - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

10. Maciej Rozpędowski - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

11. Andrzej Roman Adamczuk - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

ZAŁĄCZNIK Nr  46

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 46 W KALISZU

1. Wojciech Kazimierz Vogt - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu,

Komisarz Wyborczy w Kaliszu

2. Janusz Marek Roszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

3. Marian Raszewski - sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu

4. Anna Zofia Krysicka - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

5. Dariusz Sylwester Swieżyński - sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu

ZAŁĄCZNIK Nr  47

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 47 W KONINIE

1. Karol Tomasz Skocki - sędzia Sądu Rejonowego w Koninie,

Komisarz Wyborczy w Koninie

2. Jolanta Tembłowska - sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

3. Iwona Złoty - sędzia Sądu Okręgowego w Koninie

4. Andrzej Antoni Szaszkowski - sędzia Sądu Rejonowego w Koninie

5. Marek Bolesław Jałoszyński - sędzia Sądu Rejonowego w Słupcy

6. Edmund Bartela - sędzia Sądu Rejonowego w Kole

ZAŁĄCZNIK Nr  48

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 48 W LESZNIE

1. Przemysław Andrzej Strach - sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu,

Komisarz Wyborczy w Lesznie

2. Grażyna Anna Weleda - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie

3. Zygmunt Przytulski - sędzia Sądu Rejonowego w Lesznie

4. Leszek Piotr Antkowiak - sędzia Sądu Rejonowego w Gostyniu

5. Bartłomiej Karol Snela - sędzia Sądu Rejonowego w Rawiczu

ZAŁĄCZNIK Nr  49

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 49 W PILE

1. Anna Elżbieta Kulczewska-Garcia - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu,

Komisarz Wyborczy w Pile

2. Maria Jolanta Trzebna - sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu

w stanie spoczynku

3. Monika Marta Szawłowska-Andrzejczak - sędzia Sądu Rejonowego w Chodzieży

4. Tomasz Sebastian Wałczuk - sędzia Sądu Rejonowego w Złotowie

5. Dariusz Krzysztof Małecki - sędzia Sądu Rejonowego w Pile

ZAŁĄCZNIK Nr  50

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 50 W SZCZECINIE

1. Jacek Krzysztof Szreder - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie,

Komisarz Wyborczy w Szczecinie

2. Władysława Helena Motak - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

3. Marzenna Maria Ernest - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

4. Grzegorz Kasicki - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

5. Anna Stasiewicz-Kokotowska - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

6. Robert Bury - sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie

ZAŁĄCZNIK Nr  51

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA NR 51 W KOSZALINIE

1. Marek Mazur - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie,

Komisarz Wyborczy w Koszalinie

2. Maria Anna Majewska-Jurys - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

w stanie spoczynku

3. Marcin Adam Mazur - sędzia Sądu Rejonowego w Koszalinie

4. Przemysław Żmuda - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

5. Leszek Piotr Miazek - sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie

1 Załącznik nr 37 zmieniony przez § 1 uchwały z dnia 27 marca 2015 r. (M.P.2015.333) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 27 marca 2015 r.