Monitor Polski

M.P.2015.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 14 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2014 r.
w sprawie powołania okręgowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 75, zarządzonych na dzień 8 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 170 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm. Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie śląskim w okręgu wyborczym nr 75 powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Katowicach, w skład której wchodzą sędziowie wymienieni w załączniku do uchwały.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

ZAŁĄCZNIK

OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA W KATOWICACH (OKRĘG NR 75)

1. Barbara Suchowska - Komisarz Wyborczy w Katowicach,

sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach,

przewodnicząca Komisji;

2. Andrzej Lucjan Obcowski - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

w Katowicach;

3. Mariusz Wojciech Witkowski - sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód

w Katowicach;

4. Leszek Krystian Nasiadko - sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu;

5. Łukasz Grzegorz Kołek - sędzia Sądu Rejonowego w Bytomiu;

6. Stanisław Karol Raszka - sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach

w stanie spoczynku.