Monitor Polski

M.P.2016.56

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 12 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r.

Na podstawie art. 170 § 3 w związku z art. 262 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w województwie podlaskim, w okręgu wyborczym nr 59, zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. powołuje się Okręgową Komisję Wyborczą w Białymstoku w składzie:
1) Bogdan Ryszard Łaszkiewicz - Komisarz Wyborczy w Białymstoku,

sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku,

przewodniczący Komisji;

2) Danuta Zdzisława Poniatowska - sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach;
3) Jan Leszczewski - sędzia Sądu Okręgowego w Łomży;
4) Mariusz Tomasz Kurowski - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku;
5) Sławomir Cilulko - sędzia Sądu Okręgowego w Białymstoku.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.