Art. 4. - Powołanie na podstawie art. 11 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. Komisji do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1996.1.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 stycznia 1996 r.
Art.  4.

Do składu Komisji wybiera się następujących posłów: Bogdana Borusewicza, Ryszarda Bugaja, Jerzego Ciemniewskiego, Andrzeja Grzyba, Tadeusza Iwińskiego, Włodzimierza Nieporęta, Waldemara Pawlaka, Lucynę Pietrzyk, Zdzisława Pisarka, Dariusza Wójcika, Janusza Zemke, Andrzeja Żelazowskiego.