Art. 2. - Powołanie na podstawie art. 11 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. Komisji do zbadania zgodności z prawem działań organów państwowych dotyczących wniosku o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu Państwa, skierowanego w dniu 19 grudnia 1995 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych do Naczelnej Prokuratury Wojskowej, oraz realizacji tego wniosku.

Monitor Polski

M.P.1996.1.2

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 stycznia 1996 r.
Art.  2.

Zobowiązuje się Ministra Spraw Wewnętrznych do udostępnienia Komisji pełnej dokumentacji dotyczącej działań wymienionych w art. 1.