Powołanie Ministra Sprawiedliwości.

Monitor Polski

M.P.1971.51.327

Akt indywidualny
Wersja od: 30 października 1971 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 października 1971 r.
w sprawie powołania Ministra Sprawiedliwości.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje obywatela Włodzimierza Berutowicza na stanowisko Ministra Sprawiedliwości.