Monitor Polski

M.P.1964.86.406

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 grudnia 1964 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 12 grudnia 1964 r.
w sprawie powołania Ministra Spraw Wewnętrznych.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje obywatela Mieczysława Moczara na stanowisko Ministra Spraw Wewnętrznych.