Powołanie ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Monitor Polski

M.P.1983.12.71

Akt indywidualny
Wersja od: 31 marca 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 23 marca 1983 r.
w sprawie powołania ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Stanisława Ziębę na stanowisko ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej.