Powołanie Ministra Oświaty i Wychowania.

Monitor Polski

M.P.1979.3.24

Akt indywidualny
Wersja od: 13 lutego 1979 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 8 lutego 1979 r.
w sprawie powołania Ministra Oświaty i Wychowania.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Józefa Tejchmę na stanowisko Ministra Oświaty i Wychowania.