Monitor Polski

M.P.1981.17.138

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1981 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
w sprawie powołania ministra oraz odwołania ministra przemysłu lekkiego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Władysława Jabłońskiego na stanowisko ministra, z równoczesnym odwołaniem ze stanowiska ministra przemysłu lekkiego.