Powołanie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Monitor Polski

M.P.1978.34.130

Akt indywidualny
Wersja od: 3 listopada 1978 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 26 października 1978 r.
w sprawie powołania Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje obywatela Janusza Górskiego na stanowisko Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.