Powołanie ministra-kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Monitor Polski

M.P.1983.38.215

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 listopada 1983 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 22 listopada 1983 r.
w sprawie powołania ministra - kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Stefana Jarzębskiego na stanowisko ministra - kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.