Powołanie ministra handlu wewnętrznego i usług.

Monitor Polski

M.P.1984.13.92

Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 1984 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 30 maja 1984 r.
w sprawie powołania ministra handlu wewnętrznego i usług.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatelkę Annę Kędzierską na stanowisko ministra handlu wewnętrznego i usług.