Monitor Polski

M.P.1981.17.135

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 lipca 1981 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 lipca 1981 r.
w sprawie powołania ministra - członka Rady Ministrów.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - na podstawie art. 37 ust. 1 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - powołuje Obywatela Władysława Bakę na stanowisko ministra - członka Rady Ministrów.