§ 7. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  7.
Sekretarz Komitetu:
1)
organizuje pracę Komitetu,
2)
opracowuje protokoły posiedzeń Komitetu,
3)
prowadzi dokumentację spraw objętych pracami Komitetu oraz współdziała z Sekretarzem Rady Ministrów w celu skoordynowania działań Komitetu z pracami Rady Ministrów.