§ 6. - Powołanie Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1991.8.55

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1991 r.
§  6.
Przewodniczący Komitetu:
1)
kieruje pracami Komitetu,
2)
przedstawia Radzie Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów stanowiska, opinie i wnioski Komitetu,
3)
nadzoruje wykonywanie ustaleń Komitetu i pracę Sekretarza Komitetu.