Monitor Polski

M.P.1945.2.10

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 kwietnia 1945 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I SZTUKI
z dnia 17 kwietnia 1945 r.
w sprawie powołania Komisyj Dyscyplinarnych przy Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Na podstawie art. 1, pkt 2 i 3 Rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2.X.1932 r. o organizacji Komisyj Dyscyplinarnych i postępowaniu dyscyplinarnym przeciwko funkcjonariuszom państwowym (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 738) powołuję przy Ministerstwie Kultury i Sztuki:
a) Komisję Dyscyplinarną I-ej instancji,
b) Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną jako Komisję II-ej instancji.