Powołanie Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022.

Monitor Polski

M.P.2017.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 lutego 2017 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 26 stycznia 2017 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego we Wrocławiu na kadencję w latach 2017-2022

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marcina Leona Sosińskiego na Komisarza Wyborczego we Wrocławiu.
Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2017-2022 i pełni funkcję od dnia 9 lutego 2017 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.