Monitor Polski

M.P.2016.11

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Opolu I na kadencję w latach 2016-2021

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Opolu Jarosława Mariusza Benedyka na Komisarza Wyborczego w Opolu I.
§  2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2016-2021 i pełni funkcję od dnia 8 stycznia 2016 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.