Powołanie Komisarza Wyborczego w Katowicach III.

Monitor Polski

M.P.2019.789

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 137/2019
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Katowicach III

Na podstawie art. 166 § 3 w związku z § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
Powołuje się z dniem 22 sierpnia 2019 r. Mariusza Wojciecha Witkowskiego na Komisarza Wyborczego w Katowicach III.
Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na okres 5 lat.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.