Monitor Polski

M.P.2016.1008

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 października 2016 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ
KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim na kadencję w latach 2016-2021

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim Dariusza Artura Hendlera na Komisarza Wyborczego w Gorzowie Wielkopolskim.
§  2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2016-2021 i pełni funkcję od dnia 29 listopada 2016 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.