Monitor Polski

M.P.2016.162

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 lutego 2016 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 8 lutego 2016 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Częstochowie na kadencję w latach 2016-2021

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. Powołuje się sędziego Sądu Apelacyjnego w Katowicach Tomasza Bernarda Pidzika na Komisarza Wyborczego w Częstochowie.
§  2. Komisarz wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2016-2021 i pełni funkcję od dnia 9 lutego 2016 r.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.