Monitor Polski

M.P.2018.4

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie powołania Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy na kadencję w latach 2017-2022

Na podstawie art. 166 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1.  Powołuje się sędziego Sądu Okręgowego w Toruniu Igora Dominika Zgolińskiego na Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy.
§  2.  Komisarz Wyborczy, o którym mowa w § 1, powołany jest na kadencję w latach 2017-2022 i pełni funkcję od dnia 11 grudnia 2017 r.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.