Powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Monitor Polski

M.P.2015.364

Akt indywidualny
Wersja od: 21 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
w sprawie powołania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) oraz art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 Regulaminu Sejmu, powołuje
Edytę BIELAK-JOMAA

na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.