Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2023.946

Akt indywidualny
Wersja od: 7 września 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2023 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.47.2023

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Michał Winiarczyk - w Kielcach,

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

2. Eryk Wojciech Lorych - Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu,

3. Joanna Szostak - w Dąbrowie Górniczej.