Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2023.71 - OpenLEX

Nowość Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2023.71

Akt indywidualny
Wersja od: 17 stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 19 grudnia 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.99.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienioną osobę do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

Damian Szymon Bronowicki - w Gorzowie Wielkopolskim.