Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego. - M.P.2023.62 - OpenLEX

Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2023.62

Akt indywidualny
Wersja od: 16 stycznia 2023 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 listopada 2022 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.89.2022

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

1. Barbara Anna Drozdowska - w Pszczynie,

2. Agnieszka Halina Powroźnik-Jaworska - Katowice-Wschód w Katowicach.