Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Monitor Polski

M.P.2022.11

Akt indywidualny
Wersja od: 10 stycznia 2022 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 grudnia 2021 r.
w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.126.2021

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w związku z wnioskiem Krajowej Rady Sądownictwa, odmawiam powołania niżej wymienionych osób do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego:

1. Aleksander Jerzy KAPPES

2. Janusz Piotr KASPRYSZYN

3. Wojciech Jerzy KOCOT

4. Katarzyna Małgorzata POLAŃSKA-FARION

II. na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:

5. Grzegorz Stanisław BORKOWSKI - w Warszawie

III. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

6. Agnieszka Halina ŁUKASZUK - w Warszawie

7. Grzegorz Zbigniew MIŚKIEWICZ - w Warszawie

8. Tomasz Michał WOJCIECHOWSKI - w Rzeszowie

IV. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

9. Krzysztof PTASIEWICZ - w Warszawie

10. Piotr Mirosław RACZKOWSKI - w Warszawie

V. na stanowisku sędziego Wojskowego Sądu Okręgowego:

11. Wojciech Rafał BUCHAJCZUK - w Warszawie