Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.696

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 11 czerwca 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.52.2021

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego:
1.
Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO - w Krakowie
2.
Zbigniew Borys KRUSZEWSKI - w Gorzowie Wielkopolskim
3.
Jarosław Adam PIĄTEK - w Gorzowie Wielkopolskim
II.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
4.
Katarzyna Magdalena KAWALEC - w Zamościu
5.
Maksymilian Radosław WESOŁOWSKI - w Warszawie
III.
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
6.
Artur ZYCH - w Elblągu