Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.694

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lipca 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 4 maja 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.43.2021

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I.
na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:
1.
Katarzyna BRZOZOWSKA- w Gdańsku
2.
Beata GOLBA-KILIAN - w Gdańsku
II.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
3.
Aneta Iwona KOMENDA - w Krakowie
4.
Anna Sabina KRAWCZYK - w Krakowie
5.
Ryszard Józef RODKIEWICZ - w Przemyślu
6.
Piotr Andrzej SKRZYSZOWSKI - w Krakowie