Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.432

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.28.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 marca 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Kamila Renata BORSZOWSKA-MOSZOWSKA - w Świdnicy
2.
Marzena Maria GANCARZ - w Gdańsku
3.
Maria Julita HARTUNA - w Gdańsku
4.
Monika Józefa KORDYŚ - w Krośnie
5.
Irena OPOLSKA - w Białymstoku
II.
na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:
6.
Grzegorz Antoni FEDYCZKOWSKI - w Strzelcach Opolskich