Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.425

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.20.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I.
na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego:
1.
Anna Elżbieta DALKOWSKA
II.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
2.
Beata Ewa ADAMCZYK-ŁABUDA - w Warszawie
3.
Katarzyna DAWID-BIRSKA - w Warszawie
4.
Joanna Małgorzata DĘBKOWSKA-MATWIJÓW - w Warszawie
5.
Paweł KREKORA - w Warszawie
6.
Paweł STOSIO - w Warszawie