Powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego.

Monitor Polski

M.P.2021.424

Akt indywidualny
Wersja od: 7 maja 2021 r.

POSTANOWIENIE Nr 1130.19.2021
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 lutego 2021 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:
I.
na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:
1.
Dorota Magdalena BASSA- w Warszawie
2.
Tadeusz Stanisław BULANDA- w Warszawie
3.
Michał CHOJNACKI- w Warszawie
4.
Patrycja Maria CZYŻEWSKA- w Warszawie
5.
Ewa DMITRUK- w Warszawie
6.
Renata DROZD-SWEKLEJ- w Warszawie
7.
Agnieszka GOŁASZEWSKA- w Warszawie
8.
Wioletta IWAŃCZUK- w Warszawie
9.
Michał JAKUBOWSKI- w Warszawie
10.
Joanna KARCZEWSKA- w Warszawie
11.
Piotr Łukasz KIEŁKIEWICZ- w Warszawie
12.
Łukasz Bartłomiej KLUSKA- w Warszawie
13.
Miłosz Paweł KONIECZNY- w Warszawie
14.
Krzysztof KOPCIEWSKI- w Warszawie
15.
Anna Barbara KRAWCZYK- w Warszawie
16.
Arkadiusz Marcin KUCHARSKI- w Warszawie
17.
Andrzej Piotr LIPIŃSKI- w Warszawie
18.
Iwona LIZAKOWSKA-BYTOF- w Warszawie
19.
Sebastian ŁADOŚ- w Warszawie
20.
Katarzyna MAŁYSA- w Warszawie
21.
Małgorzata Grażyna MĘCZKOWSKA- w Warszawie
22.
Konrad MIELCAREK- w Warszawie
23.
Tomasz NIEWIADOMSKI- w Warszawie
24.
Anna Małgorzata OGIŃSKA-ŁĄGIEWKA- w Warszawie
25.
Łukasz OLEKSIUK- w Warszawie
26.
Joanna Monika OLIWA- w Warszawie
27.
Sylwia Agnieszka PASCHKE- w Warszawie
28.
Joanna PĄSIK- w Warszawie
29.
Daria Magdalena POPŁONYK- w Warszawie
30.
Anna Monika PRZESMYCKA- w Warszawie
31.
Barbara Anna PYZ-KĘDZIERSKA- w Warszawie
32.
Radosław Czesław RUDNICKI- w Warszawie
33.
Aleksandra Maria RUTKOWSKA- w Warszawie
34.
Rafał SCHMIDT- w Warszawie
35.
Agnieszka SIDOR-LESZCZYŃSKA- w Warszawie
36.
Sylwia Magdalena SIERPIŃSKA- w Warszawie
37.
Kamila Urszula SPALIŃSKA- w Warszawie
38.
Agnieszka STACHNIAK-ROGALSKA- w Warszawie
39.
Jolanta STASIŃSKA- w Warszawie
40.
Iwona STRĄCZYŃSKA- w Warszawie
41.
Katarzyna Alicja SZANIAWSKA-STEJBLIS- w Warszawie
42.
Joanna SZEKOWSKA-KRYM- w Warszawie
43.
Iwona Katarzyna SZYMAŃSKA- w Warszawie
44.
Wiesława Marta ŚMICH- w Warszawie
45.
Krzysztof Jan TARAPATA- w Warszawie
46.
Andrzej VERTUN- w Warszawie
47.
Ewa WIŚNIEWSKA-WIECHA- w Warszawie
48.
Agnieszka WLEKŁY-PIETRZAK- w Warszawie
49.
Stanisław GRADUS-WOJCIECHOWSKI- w Warszawie
50.
Robert WYSOK- w Warszawie
51.
Anna Małgorzata ZALEWSKA- w Warszawie
52.
Stanisław Józef ZDUN- w Warszawie
53.
Aleksandra Emilia ZIÓŁKOWSKA-MAJKOWSKA- w Warszawie