Monitor Polski

M.P.2019.936

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 października 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 6 września 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.38.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Paweł BANACH -w Świdnicy

2. Marcin Przemysław DRABIK - w Świdnicy

3. Donata Weronika NOWOCIEŃ-PLUTA -w Świdnicy

4. Monika PIECZARA - w Świdnicy

5. Maja Małgorzata SAWICZ - w Świdnicy

6. Paweł TOBAŁA - w Zamościu

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

7. Michał HEJBUDZKI - w Mławie